Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Fornyelse af kloaksystemet i Ved Grønningen og Ved Diget, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende område, og anlægsarbejdet vil pågå fra november 2016 og frem til sommer 2017.
 
Der afholdes informationsmøde onsdag d. 2. november kl. 17.00 på Europavej 2, Ikast for de berørte beboere/grundejere.
 
Der vil desuden løbende blive givet informationer omkring projektet her på hjemmesiden.
 
Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet i området er nedslidt og giver anledning til megen indsivning af grund­vand og øgede driftsudgifter i fbm nedbrud og sammenbrud af kloakken. Ved fornyelsen sikrer vi en bedre driftsøkonomi, forbedrer de miljømæssige forhold og får klimasikret systemet og sikrer dermed beboerne et generelt for­bedret serviceniveau.
 
Kloaksystemet fornyes som et to-strengsystem i det nuværende kloak-tracé, så det er forberedt til en eventuel fremtidig separering af regn- og spildevand. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Der sættes dog nye skelbrønde ved eksisterende skel­brønd/kloakstik ved hver ejendom. Man er meget velkommen til at koble sit regnvand på, ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Vores entreprenør kontakter dig, umiddelbart inden vi graver udfor dig omkring den endelige placering af skelbrønde.
 
Vi anbefaler at forny sit kloaksystem som et separatsystem af hensyn til et eventuelt fremtidigt separerings-påbud og for at sikre sig mod kælderoversvømmelser og oversvømmelser med spildevand.
 
Trafikken omkring ISI/Nordre Skole på Hagelskærvej vil i perioder være generet af arbejderne, men vil såvidt muligt søges minimeret.
 
Arbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.
 
Yderligere oplysninger: www.ikast-brandespildevand.dk
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
Typiske spørgsmål/svar:
  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.
 
Se foreløbig projektplan her:
02-01_foreloebig_2016-11-03.pdf
 
Se planer for afspærringer her:
afspaerring_man-fre d. 28.11-02.12.pdf
afspaerrnig_lør-søn d. 03.12-04.12.pdf
afspaerring_man-ons d. 05.12-07.12.pdf
afspaerring_tor-fre d. 08.12-09.12.pdf
 
Se midlertidig bustop her:
midlertidigt_bus-stop_tor-fre d. 08.12-09.12.pdf
 
 
 
 
 
Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand