Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Kloakarbejde i Hampen

Ikast-Brande Spildevand er godt i gang med udskiftning af kloak i Hampen til separat system.
 
Anden etape, som nu er inddelt i 4 underetaper, indebærer udskiftning af kloak, vej og fortov på Hovedgaden, Nørre Allé, Søvej, Nylandsvej samt fortov på Kirkebakken.
 
Tidsplan:
 
 
 
Afhængig af arbejdets fremdrift kan der komme justeringer under vejs.
 
Separering af regnvand og spildevand
 
Udskiftningen udføres som separatkloakering, således at regnvand og spildevand bortledes i hver sin ledning. Separatkloakeringen udføres i henhold til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021.
 
I forbindelse med arbejdet bliver der sat en ny spildevandsskelbrønd og en ny regnvandsskelbrønd ind på hver ejendom. Skelbrønden til spildevand vil blive placeret på den eksisterende ledning og skelbrønden til regnvand lige ved siden af.
Du kan forhøre nærmere hos en autoriseret kloakmester vedr. placering af skelbrøndene. Ikast-Brande Spildevand kan også give råd og vejledning.
 
Separering på den enkelte grund skal udføres af grundejeren. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester. Regn- og spildevand fra grunden skal separeres inden 1. januar 2020. Dokumentation for, at separering er udført, skal fremsendes til Ikast-Brande Spildevand i form af tegning som udført med stempel og underskrift fra autoriseret kloakmester.
 
Udgifterne til at adskille regn- og spildevand på privat grund skal afholdes af grundejeren.
 
Har du spørgsmål til de juridiske forhold med hensyn til krav om separatkloakering, kan du kontakte Forsyningsgruppen ved Ikast-Brande Kommunes Miljøafdeling på tlf. 9960 4000.
 
Trafikale forhold:
 
I forbindelse med arbejdet spærres de enkelte veje for gennemkørsel når der arbejdes i dem. Der vil altid være passage for gående.
Når kloakarbejderne foregår ud for den enkelte ejendom, vil ejendommen være spærret for trafik med bil. Der vil altid være adgang for gående. Det tilstræbes, at den enkelte ejendom kun er spærret for kørende adgang i få dage. Entreprenøren vil uddele orienteringssedler om spærring af indkørsler med mindst 2 dages varsel.
Hvis spærring medfører, at skraldespand ikke kan tømmes af renovationsfirma, vil entreprenøren sørge for, at skraldespand bliver kørt til et sted, hvor renovationsfirma kan tømme dem.
 
Kontakt
 
Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte os.
 
Entreprenør
Ole Sommer A/S
Morten Sommer
tlf. 30 91 77 81
 
eller
 
Ikast-Brande Spildevand as
Line Toftdahl
tlf. 40 33 47 86
 

 

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand