Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Kloakarbejder i Lassonsvej, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende område, jf figur 1, og anlægsarbejdet vil pågå fra august 2017 og frem til december 2017.
 
Informationsmøde afholdes tirsdag d. 8. august kl. 17 på Europavej 2, Ikast.
 
Baggrunden for projektet er, at Energi Ikast skal have fornyet deres hovedforsyningsledning for fjernvarme. IBS har derfor valgt, at gå med og etablere en regnvandsledning, så systemet er forberedt til separering af spilde- og regnvand på sigt – Herudover vil det give en øget kapacitets i kloaksystemet og deraf mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Der sættes dog nye skelbrønde ved eksisterende skel­brønd/kloakstik ved hver ejendom. Man er meget velkommen til at koble sit regnvand på, ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Vores entreprenør kontakter dig, umiddelbart inden vi graver udfor dig omkring den endelige placering af skelbrønde. Vi anbefaler at forny sit kloaksystem som et separatsystem af hensyn til et eventuelt fremtidigt separerings-påbud og for at sikre sig mod kælderoversvømmelser og oversvømmelser med spildevand. Belægningen Fortov/kantsten/asfalt) fornyes efterfølgende i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.
 
Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.
 
Opsætning af vibrationsmålere
 
Der vil på grund af anlægsarbejdet opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader, opsætter vi derfor vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi passerer disse. Det vil ske løbende I perioden. IBS foretager en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse, som kan blive berørt af arbejderne i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages på din ejendom, eller at der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning og funderingsforhold, bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage.
 
Typiske spørgsmål/svar:
 
  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.
 
Yderligere oplysninger: www.ikast-brandespildevand.dk
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
 
Figur 1: Område hvor kloakken fornyes er markeret med rødt
 
 
Figur 2: Kloakprojekt for Lassonsvej.
 
 
Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand