Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Nr. Snede, separatkloakering af Skovbakken

Så snart Præriefesten er vel overstået, starter renoveringen af kloakken i Skovbakken.

Første rydnings- og gravearbejder starter i uge 36 i skovarealet i bunden af Skovbakken, hvor Bjørnskov Bæk starter. I dag er bækken rørlagt på de første ca. 600m. Fremover åbnes bækken som grøft på en delstrækning på ca. 150m igennem skoven, således øgede regnvandsmængder, som tidligere er bortledt via rør til rensningsanlægget i Nr. Snede nord, får direkte gennemløb via bækken.

Ved de gamle fællessystemer (ét rør til både regn- og spildevand) har ledningerne ikke kunnet følge med de store regnskyl. Dette har betydet overløb (regnvand blandet med spildevand) hovedsageligt ved rensningsanlægget, men desværre også i folks kældre m.v.

Sammenblandingen bør fremover ikke finde sted og kloakprojektet har derfor stor betydning, både for de der har oplevet vand i kældrene, men også for miljøet, eftersom de store spildevandsopblandede regnskyl til vandløbende, undgås.

Vi håber derfor på forståelse for projektet og at der kan bæres over med, at det i perioder kan give trafikale gener og mudrede gader.

Tidsplan (meget vejrafhængig og ændringer kan forekomme!)

- Uge 36/37: arbejder i skovareal (starter i bunden således der er gennemløb for den efterhånden øgede vandmængde – der arbejdes derefter nordpå ad Skovbakken)

- Skovbakken 46-54 etableres til sidst af hensyn til koordinering med evt. fjernvarmeleverandør. - Uge 50. Gravearbejder skulle være afsluttede

Foråret 2015: gammel fællesledning strømpefores og bliver fremover kun til spildevand (foregår fra vejen uden opgravning)

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand