Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Orientering om kloakarbejder i Boest og på Teglværksvej, Nr. Snede Nord

Ikast-Brande Spildevand A/S har oprenset regnvandsbassinet i Boest og skal i gang med at renovere kloakken ad Teglværksvej. I den forbindelse omlægges kloaksystemet således regnvand, der før er udledt til Bjørnskov Bæk, fremover vil blive ledt til Ibsgårde Bæk. Omlægningen sker fordi Ibsgårde Bæk er den naturlige recipient og for at reducere strømmen i kloakken gennem byen. 
Baggrunden for projektet er desuden uvedkommende vand i kloakken, som på Teglværksvej skyldes, at kloakken er gammel, utæt og med indtrængende grundvand til følge. Gammel kloak betyder høje driftsudgifter i form af ekstra pumpeudgifter eller sammenbrud i kloakken. 
 
Anlægsarbejdet pågår fra november 2015 til sommeren 2016, og udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.
Anlægsarbejdet indebærer at kloaksystemet fornyes som et to-strengsystem, med adskilt regn- og spildevand til gavn for miljøet. Vejbredden på Teglværksvej reduceres, og der sættes to nye skelbrønde ved hver ejendom. Brøndene placeres som udgangspunkt der, hvor kloakstikket er i dag. Vores entreprenør kontakter dig inden, der graves udfor din ejendom, for at afklare den endelige placering. 
 
Fristen for at separere på egen grund er d. 1. oktober 2017, men vi anbefaler at man fornyr sit kloaksystem inden og sparer kommunen for sagsgangen med at give påbud. Renoveret kloak på egen grund, vil også sikre dig bedre mod rotter og/eller oversvømmelser med spildevand.
 
Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand