Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Tømningsordning

Ejendomme udenfor de kloakerede områder, der afleder spildevandet til bundfældningstanke (septiktanke eller trixtanke), er omfattet af den obligatorisk tømningsordning. Ejendomme med tørkloset eller samletank er undtaget.

Ikast-Brande Kommune er myndighed på ordningen, men Ikast-Brande Spildevand A/S varetager den daglige drift. Ordningen er politisk vedtaget, og kan som udgangspunkt ikke fravælges. Læs mere i Ikast-Brande Kommunes tømningsregulativ.

FKS Slamson A/S udfører tømningen for Ikast-Brande Spildevand A/S.  Her kan du se, hvornår din tank bliver tømt / sidst er tømt, eller du kan få det oplyst af FKS Slamson A/S på tlf. 6342 1027 (kl. 8.00 - 12.00). 

Tilmeld varsling via e-mail eller sms
Det er muligt, at tilmelde sig varsling af tømning via e-mail eller sms. Find login-oplysninger på tømningsattesten og tilmeld din tank eller kontakt IBS / FKS Slamson, så hjælper vi gerne.

Sådan bliver tanken tømt
Når entreprenøren har fundet din bundfældningstank, tømmer han den helt for slam og spildevand. Derefter fylder han tanken halvt med vand, som indeholder mikroorganismer, der er klar til at forarbejde nyt spilde-
vand. Entreprenøren lægger altid en tømningsattest i din postkasse, når han har været hos dig for at tømme tanken. På denne tømningsattest kan du se, om der er fejl eller mangler ved tanken.

Du har ansvaret for tanken
Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten. Hvis du har brug for at få din tank tømt mere end én gang om året, skal du selv bestille den ekstra tømning hos en privat entreprenør. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed også drikkevandet.

Hvad skal ikke i afløbet?
Lad være med at skylle bleer, bind og vat ud i toilettet. Det kan give problemer med tømningen af tanken og bedes fjernet inden næste tømning, evt. ved bestilling af slamsuger. Kemikalier, olie og medicin hører heller ikke hjemme i kloakken.

Dækslet
Der skal være plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så entre-
prenøren kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning. Dækslet må højst veje 30 kg. Tunge dæksler over 30 kg. løftes af entre-
prenøren mod et gebyr. Det er også dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til bundfældningstanken, og at dækslet er synligt. Afstanden fra adgangsvej og hen til din tank må højst være 30 meter.

Priser
Takster for tømning af bundfældningstanke.
Takster for aflevering af slam fra ejendomme, der undtagelsesvis ikke er med i tømningsordningen.

Har du spørgsmål om tømningsordningen så kontakt:
Ikast-Brande Spildevand as
Europavej 2
7430 Ikast
Tlf. nr. 9660 3500

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand