Du er her

Kloakarbejder i Skolegade, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende område, jf nedenstående figur. Arbejdet pågår fra uge 41. Baggrunden for projektet er kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. Kloakken forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand – Dette vil give en øget kapacitets i kloaksystemet og deraf mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik.

Der sættes dog nye skelbrønde ved eksisterende skel¬brønd/kloakstik ved hver ejendom. Man er meget velkommen til at om koble sit regnvand ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Der afmærkes på fortovet eller afsætnings pind hvor eks. stikledning er, hvis anden placering ønskes bedes i kontakte os hurtigst muligt for evt. at få den flyttet.
 
Kloak arbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.
 
Opsætning af vibrationsmålere
 
Der vil på grund af anlægsarbejdet opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader, opsætter vi derfor vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi passerer disse. Det vil ske løbende I perioden.
 
IBS foretager en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse, som kan blive berørt af arbejderne i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages på din ejendom, eller at der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning og funderingsforhold, bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage.
 
Typiske spørgsmål/svar:
 
  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.
 
Yderligere oplysninger: 
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
 
Området hvor kloakken fornyes er markeret med rødt.