Du er her

Separatkloakering af Elmeallé m.fl. i Brande

Ikast-Brande Spildevand A/S er gået i gang med at forny kloaksystemet på Elmeallé, Lærkevej og Ejstrupholmvej i Brande. Anlægsarbejdet forventes udført fra marts 2022 og frem til sommerferien 2022.

 

Renoveringen medfører ændring af kloakeringsprincippet, så regn- og spildevand, der nu løber i ét rør, separeres så regn- og spildevand fremover bortledes i hver sit rør. Separatkloakeringen udføres i henhold til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan.

Ved fornyelsen sikres en bedre driftsøkonomi, miljøet forbedres og kloaksystemet sikres bedre mod klimamæssige udfordringer.

For at adskillelsen af regn- og spildevand i hovedkloakken har en effekt, er det vigtigt at regn- og spildevand også adskilles på privat grund.

Som grundejer, skal du sørge for at al regn- og drænvand adskilles fra spildevandet på din grund. Du skal sikre dig, at det adskilte regn- og drænvand tilsluttes korrekt i den ekstra skelbrønd, som etableres på din ejendom i forbindelse med kloakarbejdet. Din nuværende skelbrønd bliver fremover tilsluttet til spildevand.

Separering på privat grund skal udføres af autoriseret kloakmester og dokumentation for, at arbejdet er udført, skal fremsendes til Ikast-Brande Spildevand i form af ”som udført”-kloaktegning med stempel og underskrift fra autoriseret kloakmester.

Arbejdet på privat grund skal være udført, og dokumentation skal være Ikast-Brande Spildevand i hænde snarest muligt og senest d. 30. juni 2023.

På hjemmesiden https://www.weblager.dk kan man finde oplysninger om byggesager på ens ejendom. Her ligger også oplysninger om kloak, hvis de er indsendt af kloakmester i forbindelse med opførelse af bygninger.

Er der spørgsmål til projektet, kan man ringe til Erik Andersen på tlf. 9660 3504.