Du er her

Separatkloakering af Tinghøjvej i Brande

Ikast-Brande Spildevand A/S skal forny kloaksystemet på Tinghøjvej og en mindre del af Dørslundvej i Brande. Anlægsarbejdet forventes udført fra marts 2020 og frem til december 2020. 

 
Renoveringen medfører ændring af kloakeringsprincippet, så regn- og spildevand, der nu løber i ét rør, separeres så regn- og spildevand fremover bortledes i hver sit rør. Separatkloakeringen udføres i henhold til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan.
 
Ved fornyelsen sikres en bedre driftsøkonomi, miljøet forbedres og kloaksystemet sikres bedre mod klimamæssige udfordringer.
 
For at adskillelsen af regn- og spildevand i hovedkloakken har en effekt, er det vigtigt at regn- og spildevand også adskilles på privat grund.
 
Som grundejer, skal du sørge for at al regn- og drænvand adskilles fra spildevandet på din grund. Du skal sikre dig, at det adskilte regn- og drænvand tilsluttes korrekt i den ekstra skelbrønd, som etableres på din ejendom i forbindelse med kloakarbejdet. Din nuværende skelbrønd bliver fremover tilsluttet til spildevand.
Separering på privat grund skal udføres af autoriseret kloakmester og dokumentation for, at arbejdet er udført, skal fremsendes til Ikast-Brande Spildevand i form af ”som udført”-kloaktegning med stempel og underskrift fra autoriseret kloakmester. 
Arbejdet på privat grund skal være udført, og dokumentation skal være Ikast-Brande Spildevand i hænde snarest muligt og senest d. 1. juli 2021.
 
På hjemmesiden https://www.weblager.dk kan man finde oplysninger om byggesager på ens ejendom. Her ligger også oplysninger om kloak, hvis de er indsendt af kloakmester i forbindelse med opførelse af bygninger.
 
Nedsivning af regnvand
Hvis man ønsker at nedsive sit regnvand på egen grund, i stedet for at lede det til den offentlige kloak, skal der søges om det ved Ikast-Brande Kommune. Kontaktperson fremgår af kontaktliste. Kommunen har på borgermøde den 22. januar 2020 tilkendegivet, at man er indstillet på at give nedsivningstilladelse.
 
 
Se yderligere oplysniger vedr. projektet her: