Om kloaksystemet

Kloaksystemet sørger for, at spildevand fra husstande og virksomheder bliver ført til et renseanlæg, hvor vandet bliver renset, før det ledes ud i åer og vandløb.

Kloaksystemet består af:

  • Stikledninger fra kundens afløbsinstallation til kloakledninger i gader og veje
  • Hovedledninger i gader og veje til pumpestationer
  • Brønde
  • Pumpestationer
  • Trykledninger fra pumpestation til renseanlæg
  • Renseanlæg