Byggemodning

Se følgende vejledninger vedr. byggemodninger:

Vores Betalingsvedtægt  beskriver de juridiske rammer som Ikast-Brande Spildevand arbejder ud fra.

Vores Bygherrevejledning er tænkt som en hjælp for bygherre og dennes rådgiver i byggemodningsprojekter. Den beskriver proceduren for hvem, der forestår de enkelte aktiviteter.

Vores Standardbeskrivelse - kloakering af byggemodning er en del af standard udbudsmaterialet for kloakering af byggemodninger for Ikast-Brande Spildevand as.