Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Ikast-Brande Spildevand A/S's organisation

Generalforsamling
Selskabet ejes 100% af Ikast-Brande Kommune. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og holdes en gang om året (ordinær). I særlige tilfælde kan ejeren (Kommunen) vælge at afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelse
Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og direktøren mens den daglige ledelse varetages af forsyningschefen.
Bestyrelsen betår af 7 medlemmer, hvoraf Ikast-Brande Kommunalbestyrelse udpeger 4, forbrugerne vælger 2 og medarbejderne vælger 1.

Daglig ledelse
Forsyningschefen bistået af en driftsleder for renseanlæggene, en teamleder for entreprenørmedarbejderne, to ingeniører og en med-
arbejder, der varetager opgaverne med økonomi og administration.

Drift og vedligehold af renseanlæg, pumpestationer, bassiner og bygværker
Driften af de 3 renseanlæg varetages af driftslederen og 9 med-
arbejdere.

Drift og vedligehold af ledningsnettet samt renoveringer og nyanlæg
Arbejder vedrørende ledningsnettet varetages af teamlederen og 11 medarbejdere.

Projektering og opfølgning på igangværende projekter
Disse opgaver varetages af tre ingeniører, en teknisk designer samt eksterne rådgivere.

Økonomi/administration
Opgaven varetages af to medarbejdere samt tilkøbt assistance hos eksterne.

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand