Se kloaksystemet

Alle har adgang til at få vist vores ledningsnet i GIS-systemet, der er tilgængeligt online.
Se hele kloaksystemet og signaturforklaring til ledningsnettet.

Koter er angivet i m efter DVR90 Dækselkoter. Koterne er vejledende og må ikke anvendes til projektering. Såfremt vores ledninger fritlægges eller beskadiges, skal Ikast-Brande Spildevand kontaktes og retablering omkring og over ledningerne udføres efter nærmere anvisninger.

Fremmede ledninger
Ikast-Brande Spildevand registrerer vores egne ledninger, der er gravet ned i offentlig areal. Vi har ikke oplysninger om ledninger på privat grund. Ønsker du oplysninger om ledninger på egen grund, kan de findes på www.weblager.dk eller ved kontakt til kommunens byggesagsafdeling. 

Vi registrerer, udover kloakledninger, enkelte vejafvandingsledninger og private ledninger i offentligt areal. Ønsker man oplysninger om vejafvanding, private ledninger mv. skal ledningsejeren kontaktes.