Opkrævning af tilslutnings-bidrag

Ved tilslutning af en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet Ikast-Brande Spildevand, opkræver vi et standardtilslutningsbidrag. For en ejendom, som bliver kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens §7a, opkræves der ligeledes et standardtilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget betales af grundejeren.

Se priserne her.